Núm. 30 | Gener 2014

  • Reportatge: “Bojos per l’esport
  • Conversa entre Rafael Guayta i Pere Berga sobre “El sector farmacèutic en l’horitzó 2020
  • Recerca: “Memòria col·lectiva i mitjjans de comunicació

Descarregar la Revista de Blanquerna núm 30