“La pandèmia de la COVID-19 ha ampliat l’àmbit d’influència de la Xina, perquè l’ha apropat a les fronteres de l’Europa continental”

HIBA HASSAN, professora del grau en Relacions Internacionals de Blanquerna-URL


Quins canvis geopolítics s’han produït arran de la pandèmia de la COVID-19?
Al llarg de la història, els principals esdeveniments han creat canvis polítics i tendències que han tingut un impacte significatiu a tot el món. La pandèmia de la COVID-19 ha aprofundit en la rivalitat geopolítica preexistent entre la Xina i els Estats Units i ha ampliat l’àmbit d’influència de la Xina, perquè l’ha apropat a les fronteres de l’Europa continental. Un altre canvi geopolític ha estat l’ampliació de la bretxa entre el nord i el sud d’Europa.

Com serà el món posterior a la COVID-19?
Tenint en compte la gravetat i la incertesa que envolta la pandèmia, és massa aviat per treure conclusions mentre la crisi de la COVID-19 continua remodelant una nova forma d’economia mundial. Tanmateix, hi ha el risc que el món pugui resultar més dividit i nacionalista. Les divisions podrien eixamplar-se, ja que molts caps d’estats han demanat la unitat nacional per afrontar la pandèmia. També, les desigualtats socials preexistents dins i entre els països podrien augmentar. Caldria adoptar una acció col·lectiva dins de les comunitats i internacionalment per facilitar una sortida pacífica de la crisi.

La feina dels diplomàtics s’ha vist alterada durant el confinament. De quina manera?
A mesura que la feina dels diplomàtics es trasformava a la modalitat en línia, han aparegut noves restriccions, ja que els diplomàtics no han pogut dur a terme converses amb contacte humà, fer viatges a l’estranger, conèixer la gent autòctona i, fins i tot, entendre el llenguatge corporal. Els treballs diplomàtics es duen a terme a través d’una xarxa no segura, i els diplomàtics saben que es pot registrar tot el que es diu en una plataforma en línia i això pot descoratjar-los de desviar-se de la posició oficial. La revista Foreign Policy anomena el nou acord zoomplomacy ja que la majoria de les conferències en línia es duen a terme a través de la plataforma Zoom.

Alguns d’aquests canvis continuaran més enllà de la crisi sanitària? Quins?
Alguns canvis immediats provocats per la COVID-19 continuaran en un futur proper. La majoria de centres de transport, com els aeroports i les estacions de trens i autobusos, continuaran comptabilitzant els controls de temperatura, el cribratge de salut i les mesures de control de la gent. Les eleccions poden migrar a l’àmbit digital. També s’accelerarà un canvi del treball d’oficina estructurat a disposicions més remotes i es reduirà, així, la demanda d’espai d’oficines. Amsterdam, per exemple, està invocant l’anomenada doughnut economics per garantir que la ciutat postCOVID-19 sigui sostenible, inclusiva i circular. A més, probablement es farà un seguiment ràpid de les tecnologies que requerien un major control de regulació, com ara l’ús d’intel·ligència artificial en l’assistència sanitària.

Com hem d’educar els futurs graduats en Relacions Internacionals?
La pandèmia ens ha obligat a reimaginar com oferim als estudiants un enfocament holístic i atractiu. Malgrat els reptes i les dificultats, també hi ha una oportunitat immensa per canviar els vells hàbits i crear nous modes d’aprenentatge que aprofitin la tecnologia. Durant aquestes circumstàncies difícils i inusuals, hauríem d’afavorir que els graduats exploressin noves carreres o llocs de treball que potser no havien tingut en compte anteriorment.