La Facultat de Ciències de la Salut inicia el programa de doctorat en Salut, Benestar i Bioètica el curs 2021-2022

És un dels pocs programes en l’àmbit de la salut que posen l’accent en la necessitat de combinar la competència tècnica dels professionals de la salut amb l’atenció als factors socials.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha aprovat el programa de doctorat en Salut, Benestar i Bioètica, que impartiran conjuntament la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCS) i l’Institut Borja de Bioètica (IBB), de la Universitat Ramon Llull, amb la Universidad Pontificia de Comillas i la Universidad de Deusto, dins del marc de l’Aristos Campus Mundus (ACM).

L’objectiu principal del programa de doctorat en Salut, Benestar i Bioètica és que els estudiants adquireixin els coneixements i capacitats per al desenvolupament de la investigació de manera innovadora i creativa en aquests tres àmbits, i així donar resposta a les demandes socials i sanitàries que es plantegen en el segle XXI.

En el context actual, un dels principals buits en salut és l’atenció integral de les persones, que tingui en compte el benestar del pacient i no només el vessant biomèdic. Per assolir aquest repte, és necessari que els professionals de la salut adquireixin les capacitats per treballar de manera interdisciplinària i els coneixements dels condicionants socials i ambientals que contribueixen al benestar de les persones des d’una perspectiva ètica dins del marc legal vigent.

El programa s’articula a partir d’un abordatge interdisciplinari de les diferents patologies que inclou la infermeria, la fisioteràpia, la nutrició humana i dietètica, la farmàcia, la bioètica i altres àmbits de les ciències de la salut, amb un enfocament de les professions sanitàries cap a nous models basats en la interrelació entre diferents nivells assistencials centrats en la persona.

El programa de doctorat, que començarà el curs 2021-2022, està coordinat pel doctor Jordi Vilaró, professor i vicedegà de Postgraus, Recerca i Relacions Internacionals de la FCS, i està vinculat als grups de recerca de Blanquerna-URL: Global Research on Wellbeing (GRoW)Global Health Gender and Society (GHenderS)Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica (PHAGEX) i el Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE), per part de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i el Grup d’Investigació en Bioètica (GIB) de l’IBB.

Els projectes d’investigació que es desenvolupen inclouen diferents línies de recerca com la millora de la salut i el benestar de la població, la garantia del dret a la salut, els determinants socials i l’empoderament de les persones i els professionals, la promoció d’estils de vida saludables, la prevenció, rehabilitació i tractament de la malaltia des d’una perspectiva interdisciplinària, de gènere i salut i farmacogenètica amb les bases ètiques per a la distribució de recursos, la presa de decisions en els sistemes sanitaris, els conflictes ètics en genètica, i el desenvolupament moral i ètic en estudiants i professionals sanitaris.

També s’estructuren al voltant d’aquestes línies de recerca, els màsters universitaris que imparteix la FCS i que donen accés al doctorat: el màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat, el màster universitari en Neurofisioteràpia, el màster universitari en Fisioteràpia Infantil i el máster universitari en Fisioteràpia dels Esports d’Equip.