“Els missatges corporatius han tingut un gran component de valors associats a la convivència i l’ecologia”

ENRIC ORDEIX, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna-URL


Com han canviat els missatges corporatius durant el confinament?
Els missatges corporatius han tingut un gran component de valors associats a la convivència i l’ecologia. Hem pogut observar com els elements vinculats a la família creixien i, per contra, disminuïen aquells que incitaven el consum. 

I la feina dels professionals de la comunicació corporativa?
L’artesà de la comunicació, la boutique, s’ha guanyat proporcionalment millor la vida que les grans agències, ha hagut de treballar amb més detall els projectes de relacions públiques i ha hagut de reforçar els canals digitals de la comunicació interna o comunicació organitzativa. En definitiva, s’han hagut de treballar els vincles amb la comunitat, d’una banda, i reforçar la cultura corporativa, de l’altra.

La globalització és evident des que Internet es consolida com a eina de comunicació corporativa. Aquesta etapa de nova normalitat serà encara més digital?
Les grans corporacions hauran consolidat l’increment de fins a un 30% més la seva activitat digital pel que fa a ventes. També, les reunions i les trobades corporatives canviaran a partir d’ara. Probablement viatjarem menys i estalviarem temps en desplaçaments. La inversió en les trobades corporatives serà més excepcional i estarà sotmesa a una rigorosa anàlisi pressupostària.

Quins altres canvis es produiran en el sector de la comunicació corporativa?
Veurem com les empreses cercaran més complicitat social i més consens amb els col·lectius d’influència per crear agenda i debats d’interès col·lectiu. Creixerà, i ja ha crescut, el petit comerç i, per tant, també el comunicador que coneix els seus entorns de referència. 

Quins atributs hauran de tenir els futurs professionals de la comunicació corporativa?
Els atributs més destacables són el d’analista digital, el mediador d’interessos i el captador de tendències i de les temàtiques d’interès general. Un altre atribut substancial serà el del professional capaç de generar coneixement empresarial per damunt de la poesia comunicativa.