“Els docents de primària han hagut de desenvolupar la seva capacitat creativa i la competència digital”

CARME FLORES, directora del grau en Educació Primària de Blanquerna-URL


Com han adaptat les classes els mestres de primària durant el confinament? 
La crisi de la COVID-19 ens ha portat a un context d’incertesa i d’emergència educatives sense precedents. La precipitació dels esdeveniments va fer que a mitjans de març les escoles tanquessin per tal de convertir una activitat docent presencial en una formació a distància, centrada en la virtualitat i sense consignes clares per part de les autoritats educatives. I tot, amb caràcter d’urgència.
Malgrat la situació, els mestres s’han adaptat al repte de donar resposta a les necessitats individuals i grupals dels infants de les nostres escoles i han respost amb compromís, paciència i responsabilitat. Les plataformes virtuals dels centres i les eines/aplicacions mòbils/digitals, en alguns casos poc aprofitades fins aleshores, han estat crítiques per garantir el contacte personal i el treball acadèmic. 

Quines habilitats han hagut de potenciar per respondre davant els alumnes?
Els docents de primària han hagut de desenvolupar, encara més, la seva capacitat creativa i també la pròpia competència digital, ambdues aixoplugades per una conscienciació de la situació, que ha demanat sensibilitat, flexibilitat, capacitat d’escolta i contenció emocional. Ha calgut capacitat creativa per dissenyar i desenvolupar propostes significatives per a uns infants tancats a casa (amb espais i recursos quotidians) que poguessin garantir oportunitats d’aprenentatge i alhora compatibles amb la infinitat d’experiències viscudes entre les parets de les llars de tot el territori. 

Avantatges i inconvenients de la tecnologia per ensenyar i aprendre en l’etapa d’educació primària?
La tecnologia s’ha presentat com a recurs prioritari. Tot i així, potser encara no hi ha consciència d’allò que defensa la recerca i l’experiència en tecnologia educativa: un bon ús de les TIC a l’escola passa per gestionar finalitats educatives, temps i competència digital docent i discent. El fet de no poder comptar ni amb la presencialitat física als centres, que permet l’equilibri “sensat” entre socialització, treball cooperatiu, treball autònom i virtualitat, ni poder comptar amb la garantia d’actualització en relació amb el bon ús de les TIC ha agreujat les diferències entre les respostes que alguns centres han donat als infants i a les seves famílies.

Com es preveu l’inici del curs a les escoles de primària?
El proper curs acadèmic, que s’inicia al setembre, ve precedit de la mateixa incertesa. Les autoritats educatives, encapçalades pel conseller Bargalló, haurien de concretar al màxim les condicions en què es trobaran els centres educatius, públics i privats. Cal rebre consignes clares, que no portin a malentesos, en relació amb la gestió efectiva d’espais, de temps, de serveis i entre els diferents agents educatius disponibles (dins i fora l’escola). 

El rol dels mestres serà diferent un cop superada la crisi sanitària?
El rol dels mestres i de les mestres no hauria de ser diferent un cop s’hagi superat la crisi sanitària. Els mestres continuaran sent educadors que connecten, preparats per al(s) canvi(s), que acompanyen en els processos de descoberta i de construcció, mestres crítics, sensibles, reflexius i amb valors. En definitiva, voldrem continuar garantint mestres competents per a l’avui i per al demà.