El compromís per fer un món més humà, més habitable

“La responsabilitat de la universitat en la construcció d’un món més humà, més habitable, implica a tot el col·lectiu, professors, personal d’administració i serveis, i estudiants”

L’any 2015, els líders mundials van adoptar per unanimitat un conjunt
de mesures globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots a través dels diset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), un recull de mesures que s’han d’assolir
el 2030.

Cinc anys després d’aquella declaració s’han produït alguns
avenços. Segons l’informe de 2019 que publica Nacions Unides per fer
balanç i donar comptes de les accions, s’ha avançat en alguns àmbits;
per exemple, la pobresa extrema ha disminuït considerablement, la
taxa de mortalitat de nens menors de cinc anys es va reduir un 49%
entre els anys 2000 i 2017, les immunitzacions han salvat milions de
vides i la gran majoria de la població té ara accés a l’energia elèctrica.
Però estem molt lluny encara d’assolir tots els objectius. “Ens hem
adormit” diu el citat informe. Per aquest motiu, l’any 2020 ha començat amb una crida a la mobilització general per assolir, en els pròxims
deu anys, els disset objectius. “L’Agenda 2030, diuen els responsables,
ens interpel·la a tots
, i el seu èxit exigeix un sistema de governança
multinivell
eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors, tant del
món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil, per impulsar,
implementar i aconseguir les fites marcades”.


Blanquerna-URL va assumir aquest compromís amb la creació ara
fa tres anys dels Premis Blanquerna Impulsa dirigits a les escoles –i
amb l’aliança del món empresarial– per valorar i premiar activitats
concretes, accions o programes que incorporin la sensibilització sobre
els ODS i, alhora, bones pràctiques o compromisos realitzats en àmbits específics. Però el compromís va més enllà. La responsabilitat de
la universitat
en la construcció d’un món més humà, més habitable,
implica tot el col·lectiu: professors, personal d’administració i serveis, i
estudiants. És des de la consciència individual, de la presa de partit en
les accions quotidianes, des de la docència, des de l’activitat profesional, des del seu àmbit, que es poden portar endavant pràctiques i actituds que contibueixin a assolir els ODS. Durant aquest curs totes les
facultats de Blanquerna-URL treballaran aquests objectius per “despertar” la consciència que queda molt poc marge per fer un món millor.