“Durant aquest període seran més freqüents els trastorns depressius vinculats a la dificultat de relació social fluida, a les nombroses pèrdues i a una situació econòmica incerta”

NÚRIA FARRIOLS, coordinadora del Servei d’Orientació Personal de Blanquerna-URL


Com ens ha afectat psicològicament l’etapa de confinament?
Afecta lògicament de manera clarament diferent cada persona, amb les seves llums i les seves ombres. Ens hem replantejat el que és realment vital, socialment i individualment, els valors que guien les decisions per donar pes i dirigir els nostres esforços cap al que és realment important. D’altra banda, també es dona una sensació d’incertesa, de fragilitat, que ens recorda potser la quotidianitat que no havíem valorat prou anteriorment.

Quins trastorns es preveuen durant aquest període d’anormalitat?
M’agrada més la denominació nova normalitat perquè no hem d’oblidar que les paraules creen “realitats”. Ha augmentat la por i l’ansietat atesa la dificultat d’anticipar el que succeirà en un breu període de temps. Per tant, han augmentat totes les seves manifestacions: insomni de conciliació i intermitent, crisis d’angoixa, dificultat de concentració, pensaments repetitius, hiperactuació o bloquejos, etc. I també, curiosament, algunes de les mateixes manifestacions del trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, un trastorn excessivament diagnosticat des del meu punt de vista. També seran més freqüents els trastorns depressius vinculats a la dificultat de relació social fluida, a les nombroses pèrdues i a una situació econòmica incerta.

Quines persones són les més proclius a patir-los?
Crec que les persones que tinguin un sentiment de solitud. Ja sabem que la xarxa social és psicològicament protectora, per tant, aquesta tendència és reversible, caldrà crear vincles o reforçar els que ja hi havia. A la pràctica clínica estem observant que les persones amb trastorns obsessius són unes de les que estan incrementant més el nivell de patiment.

Quines de les habilitats dels psicòlegs han estat fonamentals per atendre els pacients aquests dies? 
La capacitat d’adaptació, flexibilitat, creativitat, resiliència, regulació emocional i una actitud compassiva i amorosa cap a un mateix i cap al seu entorn.

Canviarà el rol dels psicòlegs després de la pandèmia?
Crec que el rol no, però sí la metodologia: les atencions en línia augmentaran, tant individuals com grupals. Caldrà augmentar els nostres recursos per alleugerir les vivències traumàtiques, ja siguin dols o d’algun altre tipus. I ser més flexibles, aprenent de les diverses orientacions teòriques. També serà molt rellevant fomentar expressions emocionals significatives, s’estigui físicament o no a prop, com diu Richard Bach al seu breu llibre There’s no such place as far away (‘Cap lloc és lluny’). Una de les conclusions de la pandèmia és que la funció del psicòleg s’ha reclamat en molt àmbits i que continuarà sent-ho encara més.