Revista núm. 33

Investigadors, Revista núm. 33

“La primera gran acció persuasiva d’Occident es diu La Ilíada”

“La primera gran acció persuasiva d’Occident es diu La Ilíada”

Entrevista al Dr. Josep Rom, investigador de la Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals Blanquerna-URL.

16 de juny de 2015 ×