Editorial

Editorial, Revista núm. 42

Viure en un món vulnerable

L’impacte de la COVID-19 ho ha canviat tot. No és la primera vegada que la humanitat viu una pandèmia; al segle XIV la pesta negra va ser també mundial i letal, qui no va morir de la pesta va morir de gana, i Europa va tardar un segle i mig a tornar a tenir la mateixa població que abans de l’arribada del virus; entre 1918 i 1920, just després de la Primera Guerra Mundial, la grip espanyola va matar més de quaranta milions de persones a tot el món, més població que durant els quatre anys de guerra. Convivim amb virus i bacteris des que la humanitat existeix, i només hi ha dues vies per combatre’ls quan són tan letals: o la immunitat de grup —amb un alt preu en vides humanes— o la vacuna.

19 de juny de 2020 ×

Editorial, Revista núm. 41

El compromís per fer un món més humà, més habitable

“La responsabilitat de la universitat en la construcció d’un món més humà, més habitable, implica a tot el col·lectiu, professors, personal d’administració i serveis, i estudiants”

21 de febrer de 2020 ×

Editorial, Revista núm. 40

La confiança en un model

Celebrar els setanta anys d’un projecte obliga a fer una mirada enrere, recordar-ne els orígens i les persones que el van fer possible, i projectar la mirada cap a un […]

30 d'abril de 2019 ×

Editorial, Revista núm. 39

Una llarga adolescència o una societat adolescent?

“La infància cada vegada és més curta i l’emancipació dels joves no es produeix, de mitjana, fins als vint-i-nou anys” El gener del 2006 La Revista de Blanquerna va publicar […]

4 de juliol de 2018 ×

Editorial, Revista núm. 38

Educar en el diàleg

“Què ha passat amb el diàleg en tots els àmbits de la vida pública i de la privada?”

28 de març de 2018 ×

Editorial, Revista núm. 37

Una nova pedagogia e l’envelliment

“Les prediccions diuen que el 2050 es duplicarà el percentatge de gent de més de 65 anys i que les persones centenàries es multiplicaran gairebé per 20″

18 de juliol de 2017 ×