Blanquerna-URL amplia la seva oferta formativa amb el Bachelor in Internacional Education

La formació del Bachelor in International Education (BIE), que es presenta com a proposta de formació única a Catalunya, es complementa amb els graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil, aportant un valor afegit a la formació dels futurs professionals de l’educació. Les competències que hi desenvoluparan els permetran ampliar la perspectiva d’intervenció en organismes internacionals, en programes de cooperació educativa, en projectes de participació a escala europea o intercontinental, en el lideratge de projectes d’internacionalització a escoles, en la gestió de la diversitat en institucions educatives que tenen com a eix prioritari de la seva visió, missió i valors, l’educació intercultural, la riquesa del coneixement compartit i la comprensió i el respecte mutus entre pobles i cultures.

El nou títol de BIE Blanquerna-URL dona resposta a la necessitat actual de formar professionals capaços de gestionar la dimensió internacional i intercultural de l’educació. La proposta permet articular les inquietuds de l’alumnat per explorar la diversitat educativa del món intercultural amb la necessitat social d’un nou perfil professional capaç de liderar projectes d’internacionalització i gestió de la diversitat en institucions educatives tant nacionals com internacionals.

Aquesta nova proposta formativa semipresencial de 180 ECTS que ofereix la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL es desplega en quatre cursos acadèmics que començaran el segon semestre del primer curs. Serà compatible amb els estudis del grau d’Educació Primària i Educació Infantil (torn de matí). Es combinaran les modalitats física presencial amb la no presencial en horari de 15 h a 18 h.

El BIE inclou dos períodes intensius de pràctiques externes, els international placements (IP), que tenen com a objectiu posar en pràctica els aprenentatges que es vagin assolint durant la carrera i integrar la dimensió internacional de l’educació que contemplen els diferents contextos. Una de les estades de pràctiques haurà de tenir lloc fora de l’Estat espanyol. L’alumnat comptarà amb l’assessorament, el guiatge i l’atenció del personal supervisor (PS), que serà el responsable de fer-ne el seguiment i acompanyament individual durant tota la titulació. Aquest assessorament s’organitzarà per grups de deu estudiants amb acompanyament personalitzat des del segon semestre del primer curs fins al final dels estudis. D’aquesta manera, el PS serà un referent clau per a l’alumnat que garantirà la personalització de l’itinerari del seu aprenentatge. També farà el seguiment individual del treball final de Bachelor (Bachelor Portfolio).